Anti-homowetsvoorstel onder vuur in Uganda

Protesten tegen wetsvoorstel Uganda

In het voorjaar van 2010 wordt door het Ugandese parlement een wetsvoorstel behandeld dat een grote stap terug zou betekenen voor de LGBT- (Lesbiënnes, Homoseksuelen, Biseksuelen of Transgenders) rechten in Uganda. Het wetsvoorstel legitimeert discriminatie van mensen die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn of van wie wordt verondersteld dat ze dat zijn.

De wet in het kort

Samengevat stelt de nieuwe wetgeving onder andere het ‘bevorderen’ van homoseksualiteit strafbaar, kunnen mensen in bepaalde omstandigheden verplicht worden onderworpen aan een HIV-test, dreigt het opleggen van de doodstraf of levenslang voor ‘verzwaarde’ (‘aggravated’) homoseksualiteit en wordt het strafbaar als mensen inbreuken hierop niet binnen 24 uur na kennisname daarvan melden. Als deze wet wordt aangenomen, worden tal van mensenrechten op grove wijze geschonden, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, de onschendbaarheid van de persoon en de persoonlijke levenssfeer, en het recht op leven.

De huidige situatie

Ondanks dat deze rechten door de Ugandese grondwet worden gegarandeerd, is ook in de huidige wetgeving vastgelegd dat Homoseksualiteit strafbaar is en zelfs tot 14 jaar gevangenschap kan opleveren. Voor de ongeveer half miljoen LGBT’s in Uganda betekent dit op dagelijkse basis willekeurige arrestaties, doodsbedreigingen, correctionele verkrachtingen en vele andere vormen van geweld. De nieuwe wet zou deze praktijken verder legitimeren en een duidelijke boodschap afgeven richting de plegers van voornoemde praktijken. In de laatste maanden is er een duidelijke groei zichtbaar van het aantal geweldsdelicten en zijn campagnes tegen homoseksualiteit geïntensiveerd. Ook de media heeft zich hierbij aangesloten. Een lokale Ugandese krant is begonnen met het printen van de namen van mensen die verdacht worden van homoseksualiteit, een andere krant kwam met een artikel waarin tips werden gegeven hoe LGBT’s te identificeren. Veel LGBT’s voelen sinds het voorstel voor de nieuwe wet in 2009 de noodzaak om uit Uganda te vertrekken of onder te duiken.

Het gevolg van de wet

Tegengeluiden noemen de voorgestelde wet ondemocratisch, illegaal, amoreel en een aanval tegen de moderne maatschappij. Amerika, Canada, Frankrijk, Engeland en Zweden hebben zich duidelijk uitgesproken tegen het wetsvoorstel. Zo heeft Zweden te kennen gegeven significante subsidies stop te zetten, mocht deze wet aangenomen worden. Amnesty International Nederland heeft brieven geschreven richting de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking met de vraag zich ook krachtig uit te spreken tegen het aannemen van deze wet. De voorgestelde wetgeving strekt verder dan enige andere huidige Afrikaanse wet op dit gebied en is in die zin zonder precedent op het Afrikaanse continent. Echter, naar aanleiding van dit wetsvoorstel zijn binnen het parlement van buurlanden Rwanda en Burundi ook discussies op gang gekomen om homoseksualiteit te criminaliseren. Het is dan ook van het grootste belang de Ugandese overheid te overtuigen dit wetsvoorstel een halt toe te roepen en zo deze achteruitgang van mensenrechten in Afrika tegen te gaan.

De toekomst

Voor mensenrechten organisaties in Uganda zou de nieuwe wet betekenen dat hun werknemers kunnen worden gearresteerd en zelfs veroordeeld tot tenminste 7 jaar gevangenschap. Een passage in het wetsvoorstel geeft namelijk aan dat het promoten van homoseksualiteit ook strafbaar is. Dit zou het werk van mensenrechten organisaties binnen Uganda zeer bemoeilijken. Desondanks heeft Amnesty International aangegeven tot 2012 verder binnen Uganda verder te willen strijden voor de rechten van LGBT’s.

Eerder gepubliceerd in ‘Amnesty regionieuwzz’, mei 2010

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*